Een vaste vrije avond om te sporten. Altijd op zondag vrij vanwege je geloof. Later beginnen zodat jij je kinderen naar school kunt brengen. Wat heb je eigenlijk te zeggen over je werktijden en roosters? Niet veel, want je werkgever bepaalt je werktijden. Hij houdt daarbij rekening met de Arbeidstijdenwet. Met je privésituatie hoeft hij geen rekening te houden.

Je werkgever volgt de Arbeidstijdenwet

Niet jij, maar je werkgever bepaalt je werktijden. Hij houdt rekening met de Arbeidstijdenwet en de afspraken binnen je cao. In de Arbeidstijdenwet staat bijvoorbeeld dat je per dienst niet meer dan 12 uur mag werken. En per week niet meer dan 60 uur. Het kan zijn dat je in een piekmoment meer uren maakt. Als je in een periode van 16 weken maar niet meer dan 48 uur per week werkt.

Zijn voorkeuren bespreekbaar?

In je eigen contract staan vaak ook afspraken over werktijden en roosters. Kun of wil je bepaalde dagen of tijden niet werken? Bijvoorbeeld omdat je bepaalde zorgtaken hebt? Dan is de onderhandeling over je arbeidsvoorwaarden in je sollicitatieprocedure hét moment om dit aan te geven. Is dit een gepasseerd station? Of heb je nieuwe voorkeuren, bijvoorbeeld omdat je kind naar de basisschool gaat? Dan kun je een gesprek met je leidinggevende aanvragen.

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap

Krijg jij veel stress, omdat je niet op tijd van huis kunt? Dan kan dit je werk nadelig beïnvloeden. In de praktijk zal je werkgever dan ook tegemoet komen aan legitieme wensen van zijn werknemers. Daartegenover staat dat jij ervoor zorgt dat je op een andere manier je werk afmaakt. Zolang jouw werk er niet onder lijdt, zijn er vaak mogelijkheden. Dit heeft te maken met goed werkgeverschap en goed werknemerschap.

Veranderingen in werktijden en roosters

Wijzigt je werkgever een rooster of stelt hij een nieuw rooster op? Dan moet hij in principe overleg plegen met de betrokken werknemer(s). Veranderingen kondigt hij uiterlijk 4 weken van tevoren aan. Ook moet je werkgever rekening houden met bijzondere persoonlijke belangen, zoals kinderen of zorgtaken.

Advies nodig?

Als je twijfelt over de handelswijze van je werkgever, neem dan contact met ons op.