Wil je als 15-jarige werken? Dan zijn er regels voor hoe lang en hoe vaak je dat mag doen. In alle gevallen geldt dat je tussen het werken door minimaal 12 uur moet rusten. Er zijn ook regels voor welke baantjes je als 15-jarige mag doen.

15-jarigen mogen buiten schooltijd en tijdens de vakanties werken. Onder bepaalde voorwaarden mogen zij ook op zondag werken. Voor 15-jarigen die geheel of gedeeltelijk zijn vrijgesteld van de leerplicht gelden andere regels. Zij mogen ook tijdens (een deel van de) schooltijd werken.

Werktijden 15-jarige: een schema

Maximale werktijden 15-jarigen met vrijstelling leerplicht

Maximale werktijd per dag of per week    Uren
Per dag (inclusief schooltijd)    8 uur
Per week (inclusief schooltijd)    40 uur

Maximale werktijden 15-jarigen met leerplicht

Dag Aantal uur per dag Aantal uur per week Werktijden*
Schooldag Maximaal 2 uur Maximaal 12 uur per schoolweek (inclusief weekend) Tussen 7.00 en 19.00
Zaterdag Maximaal 8 uur Tussen 7.00 en 19.00
In de vakantie** Maximaal 8 uur Maximaal 40 uur Tussen 7.00 en 19.00

* Bezorg je de ochtendkrant? Dan geldt een uitzondering en mag je werken vanaf 6.00 uur ’s morgens.
** Maximaal 6 vakantieweken per jaar

15 jaar en werken op zondag

Je mag als 15-jarige ook op zondag werken op voorwaarde dat:

  • Je collega’s dat ook regelmatig doen
  • Je niet op de zaterdag ervoor werkt
  • Er iets over werken op zondag staat in je cao of contract
  • Je toestemming hebt van je ouders
  • Je minimaal 5 zondagen per 16 weken vrij bent