Een  vakbond of werknemersorganisatie is een vereniging die opkomt voor de belangen van haar leden. Dit zijn vooral werknemers, maar ook zelfstandigen, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden. Per bedrijfstak bestaan er aparte bonden. Zoals voor de bouw en voor het onderwijs. Vakbonden hebben als doel zoveel mogelijk tevreden werknemers die goed hun werk kunnen doen.

Taken van een vakbond

De vakbond onderhandelt over de werkvoorwaarden van zijn leden. De bond probeert invloed uit te oefenen op de politiek. Maar wat doet de werknemersorganisatie dan precies? Concreet:

  • Ze onderhandelt over cao’s, dus over collectieve afspraken per bedrijfstak.
  • Ze onderhandelt over werktijden, loon en werkomstandigheden.
  • Ze oefent invloed uit bij het wijzigen van wetten of om nieuwe wetten aan te nemen. Met als doel betere werkomstandigheden te creëren.
  • Ze biedt juridische hulp bij arbeidsconflicten.
  • Ze biedt loopbaanbegeleiding, zodat je een mooi carrière tegemoet kunt gaat.

Vakbonden en cao-onderhandelingen

Een cao regelt alle afspraken in je branche of bedrijf. Denk hierbij aan salaris, vakantiedagen en pensioen. Bij een cao-onderhandeling onderhandelt de vakbond altijd namens haar leden. De vakbond komt bij deze onderhandelingen op voor de werknemers om ervoor te zorgen dat er eerlijke afspraken gemaakt worden.

Sociaal plan bij reorganisatie

Als een bedrijf reorganiseert, wordt er een sociaal plan opgesteld. Jouw vakbond kan namens jou onderhandelen over de inhoud van dit sociaal plan. Denk hierbij aan hoeveel mensen hun baan houden of hulp bij het vinden van een nieuwe baan. Daarnaast kan jouw vakbond jou persoonlijk advies geven over jouw situatie. Of jou persoonlijk bijstaan in een ontslagprocedure.

Werknemersorganisatie bundelt krachten

Waarom een werknemersorganisatie nodig is? Ze bundelt de krachten en kan daardoor meer voor elkaar krijgen dan een individu. Samen sta je sterk. In Nederland is FNV de grootste vakbond. Lees meer over wat de FNV als bond voor jou kan betekenen en de voordelen van een lidmaatschap.