Als je werkgever failliet is, kan hij jouw loon niet langer betalen. Dat heet betalingsonmacht. Het UWV kan bij een faillissement de plicht overnemen om salaris te betalen.

Wie betaalt jouw loon?

Bij een faillissement heb je recht op een uitkering. Het UWV noemt dit ‘het overnemen van de loondoorbetalingsverplichting wegens betalingsonmacht’. Dit komt erop neer dat je een uitkering van het UWV ontvangt, in plaats van loon van je werkgever.

Een uitkering wegens betalingsonmacht is iets anders dan een WW-uitkering. Die moet je afzonderlijk aanvragen en is lager dan een uitkering wegens betalingsonmacht.

Wat betaalt het UWV?

Het UWV neemt de volgende vorderingen over als je werkgever failliet is:

  • Achterstallig loon tot maximaal 13 weken voor de opzegdatum. De opzegdatum is meestal de datum van het faillissement. Onder loon vallen ook overwerktoeslag, ploegentoeslag, dienstjarentoeslag, overige toeslagen, onkostenvergoeding, 13e maand, adv-dagen en andere cao-vergoedingen.
  • Het loon vanaf de datum van het faillissement tot het einde van de opzegtermijn. Dat is inclusief de gebruikelijke toeslagen, vakantiegeld, pensioenpremies en dergelijke over deze periode.
  • Vakantiegeld, niet opgenomen vakantiedagen en achterstallige betaling aan derden (zoals pensioenpremie) over maximaal 1 jaar voor het einde van je dienstverband.

Je krijgt deze vorderingen sowieso uitbetaald. Ook als je werkgever bij anderen (grote) schulden heeft uitstaan.

Wat als je recht hebt op meer?

Betaalt het UWV je uit, maar heb je nog meer te vorderen? Bijvoorbeeld vakantiedagen van ouder dan 1 jaar? Dan kun je die vorderingen indienen bij de curator die het faillissement afhandelt. Je kunt er niet op rekenen dat je deze vorderingen altijd vergoedt krijgt. Vaak geldt helaas: ‘van een kale kip kan men niet plukken’.

Gevallen waarin je geen loon krijgt uitbetaald

Je hebt niet altijd recht op een uitkering van het UWV bij faillissement. Zoals in deze gevallen:

  • Je besluit samen met je werkgever je contract te stoppen.
  • Je contract voor bepaalde tijd loopt af.
  • De kantonrechter ontbindt je arbeidsovereenkomst.

Verplicht doorwerken: het kan

Na een faillissement kun je soms nog een tijdje in dienst blijven. Met de curator als ‘baas’. De curator moet alle contracten opzeggen. De opzegtermijn is maximaal 6 weken. De curator beslist of de werknemers in die periode moeten doorwerken. Zo kan het gebeuren dat je na faillissement nog in dienst bent en moet werken.