Het kan voorkomen dat er werkgebrek is. Bijvoorbeeld als jouw werkgever niet genoeg opdrachten  of orders krijgt. Dit kan voor grote verliezen van de werkgever zorgen. Tegelijkertijd kunnen jij en je collega’s geen of weinig werk doen, terwijl jullie wel salaris ontvangen.

Wanneer mag je werkgever vakantiedagen inhouden?

Veel werkgevers proberen gebrek aan werk op te vangen door werknemers verplicht vakantiedagen op te laten nemen. Of door ze onbetaald naar huis te sturen. Maar dit mag niet. Heb je een contract voor een bepaald aantal uur per maand, dan heb je als werknemer gewoon recht op loon. Ook mag je werkgever jouw vakantiedagen niet zomaar afschrijven. Je werkgever mag alleen vakantiedagen inhouden bij werkgebrek, als jullie dit hebben afgesproken. De afspraak moet zwart op wit staan en geldt alleen voor bovenwettelijke vakantiedagen.

Collectieve vakantie bij werkgebrek

Soms stelt een werkgever voor de werknemers een collectieve vakantie vast. Dit kan alleen met toestemming van de ondernemingsraad (OR). De werkgever en de OR maken een belangenafweging tussen de werkgever en de werknemers. Een zwaarwegend belang voor je werkgever is bijvoorbeeld een dreigend faillissement. In dat geval kan een collectieve vakantie ook gunstig zijn voor jou als werknemer. Bij een faillissement kun je immers je baan verliezen. Je werkgever kan de gevolgen van een tekort aan werk ook opvangen met werktijdverkorting (WTV).