De meeste mensen zijn vrij op de algemeen erkende feestdagen, zoals Kerstmis, Pasen en Koningsdag. Werk je in de horeca? Dan komt werken op feestdagen juist vaak voor. In Nederland zijn geen wettelijke regels over op welke feestdagen werknemers verplicht vrij zijn. Dat is geregeld in je cao of arbeidsovereenkomst.

Wat zijn algemeen erkende feestdagen?

Algemeen erkende feestdagen in Nederland zijn de nationale feestdagen, nieuwjaarsdag en een aantal christelijke feestdagen. Voor veel mensen in loondienst geldt dat zij op deze dagen vrij zijn. Maar ben je arts of politieagent, dan kan je werkgever jou vanzelfsprekend gewoon inplannen op een feestdag. Bekijk goed in je cao of contract wat jouw rechten zijn. Bijvoorbeeld hoeveel zondagen je vrij hoort te zijn. Staat hierover niets in je cao? Of val je niet onder een cao? Dan bepaalt je baas of je vrij bent of niet.

Algemeen erkende feestdagen zijn:

  • Nieuwjaarsdag: 1 januari.
  • Goede Vrijdag: dit is geen algemeen erkende feestdag, maar in de wet daaraan gelijkgesteld. Dit is niet automatisch een vrije dag, maar veel scholen en overheidsinstellingen zijn gesloten.
  • Eerste en tweede paasdag.
  • Koningsdag: 27 april. Als 27 april op een zondag valt, dan is de feestdag zaterdag 26 april.
  • Bevrijdingsdag: 5 mei. De meeste werknemers bij de overheid en in het onderwijs hebben op 5 mei een vrije dag. In veel cao’s staat vast dat je om de 5 jaar vrij bent op 5 mei.
  • Hemelvaartsdag.
  • Eerste en tweede pinksterdag.
  • Eerste en tweede kerstdag.

Heb ik recht op een toeslag als ik op een feestdag werk?

Meestal zijn algemeen erkende feestdagen in de arbeidsvoorwaarden gelijkgesteld met zondagen. De zondagstoeslag geldt dan ook voor deze feestdagen. Hoe hoog de toeslag is, staat ook in je arbeidsvoorwaarden.