Welke regels gelden er voor werken in de kou?

Het klimaat mag geen schade aan de gezondheid van werknemers veroorzaken. Als je toch aan schadelijke klimaatomstandigheden wordt blootgesteld, moet je werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen enzovoort) ter beschikking stellen. Als dat niet helpt, moet hij de blootstellingsduur aan kou zodanig beperken, dat geen gezondheidsschade kan optreden.

Meer informatie over werken in de kou