In de wet staat dat het klimaat op je werk geen schade mag veroorzaken aan je gezondheid. Of werken bij warm weer schadelijk is, hangt af van de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid, de mate van inspanning, werkkleding, enzovoort. Alleen een deskundige kan dit goed beoordelen. Wel is er een aantal vuistregels voor warm weer die je kunt toepassen.

Werk je dagelijks onder warme omstandigheden, bijvoorbeeld in een staalbedrijf of bakkerij? Dan moet dat aandacht krijgen in de risico-inventarisatie en evaluatie van je werkgever.

Hittestress Calculator

Wil je een stap verder gaan om het warmterisico te bepalen, maak dan gebruik van de Hittestress Calculator. Dit is een handige rekenhulp, waarvoor je wel een thermometer en een vochtigheidsmeter nodig hebt (voor weinig bij de detailhandel verkrijgbaar).

Let op: de Hittestress Calculator geeft een globale inschatting van de risico’s die je loopt. Laat bij twijfel alsnog een deskundige de situatie beoordelen.

Wat kan mijn werkgever doen bij warm weer?

Je werkgever heeft geen in vloed op het weer. Maar hij kan wel maatregelen nemen, zoals:

  • Een tropenrooster invoeren, waarbij je vroeg begint en eerder klaar bent.
  • Meer pauzes inlassen.
  • De werktijd verkorten.
  • Zonwering bieden.
  • Warme lucht afvoeren door te ventileren.
  • Met ventilatoren de luchtsnelheid verhogen.
  • Zware lichamelijke inspanning vermijden, verminderen of uitstellen.
  • Besluiten dat tijdens heel warme dagen niet wordt gewerkt.

Overleg voorkomt problemen

Het is belangrijk dat je werkgever overlegt over maatregelen bij warmte met werknemers, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. De arbodienst kan hierin adviseren. Als je werkgever geen maatregelen wil treffen, dan kun je een klacht indienen bij de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.