Je werkgever moet je beschermen tegen pesten op het werk. De werkgever is verplicht om te laten zien hoe hij pesten voorkomt. Dit doet hij met een risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).

Risico-inventarisatie- en -evaluatie

Een RI&E beschrijft de risico’s voor werknemers tijdens het werk. Daarnaast staan er maatregelen in om veilig en gezond te kunnen werken. Iedere werkgever moet een RI&E hebben. Je moet deze kunnen inzien als je dat wilt.

Voorlichting & vertrouwenspersoon

Je werkgever is verplicht om je voorlichting te geven over pesten op het werk. Hij kan het onderwerp bijvoorbeeld bespreken in een werkoverleg. Of via een artikel in een personeelsblad.

Er zijn ook andere maatregelen tegen pesten op het werk. Zoals het benoemen van een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. Ook kan je werkgever regels maken over hoe je een klacht moet aanmelden. Dit noemen we een klachtenprocedure.