Start je met een nieuwe baan, dan begin je meestal met een proeftijd. Het doel is jou en je werkgever met elkaar kennis te laten maken. Je werkgever bekijkt of jij bevalt als werknemer. Jij kijkt of je de baan echt leuk vindt. Een proefperiode kan 1 of 2 maanden duren.

Is er een opzegtermijn?

In een proefperiode kunnen jij en je werkgever de arbeidsovereenkomst per direct stopzetten. Je hebt dus niet te maken met een opzegtermijn. Ook hoef je de reden van je ontslag niet op te geven. De kans is wel heel groot dat je geen WW-uitkering krijgt. Je bent verwijtbaar werkloos als je zelf ontslag neemt. Andersom hoeft je werkgever ook geen reden te geven voor ontslag in de proeftijd. Behalve wanneer je daar specifiek naar vraagt. Je werkgever mag je ook tijdens de proeftijd ontslaan als je ziek bent.

Schriftelijk vastleggen

Een proeftijd is alleen rechtsgeldig als je deze schriftelijk vastlegt, bijvoorbeeld in je contract. Of in je cao. Staat in het contract of cao geen proefperiode genoemd? Dan geldt er geen proeftijd. Jij en je werkgever moet je allebei aan de opzegtermijn houden.

Nieuwe functie, zelfde organisatie

Stap je binnen de organisatie over naar een nieuwe functie? Of krijg je een ander soort dienstverband? Dan mag in beginsel de proefperiode niet opnieuw ingaan. Dit geldt ook als je eerst uitzendkracht bent en daarna voor dezelfde functie een contract krijgt. Er geldt wel een uitzondering hierop: een proeftijd mag worden aangegaan als de nieuwe functie duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist, waarover de vorige functie niet voldoende inzicht heeft gegeven. Dit zijn strenge eisen.

Hoe lang duurt mijn proeftijd?

De duur van je proeftijd hangt af van de duur van je arbeidsovereenkomst. In principe geldt er een proefperiode van 2 maanden. In de cao of in je contract kunnen andere afspraken gemaakt worden. Je werkgever mag de proefperiode in je contract niet verlengen. Bij een contract van 6 maanden of korter, mag de werkgever helemaal geen proeftijd opnemen.

Bij contracten van 6 maanden en langer, gelden de volgende regels voor de proeftijd:

Type overeenkomst Maximale duur  Afwijken bij cao?
Bepaalde tijd: langer dan 6 maanden en korter dan 2 jaar  1 maand  Mag
Bepaalde tijd: 2 jaar of langer  2 maanden  Nee
Bepaalde tijd: einde project (geen vaste einddatum)  1 maand  Mag
Onbepaalde tijd  2 maanden  Nee