Wajong is een uitkering voor jonggehandicapten. Jonggehandicapt ben je als je onder de 30 jaar bent en door ziekte of handicap nooit meer kunt werken. Het uitgangspunt van de uitkering is om goed naar jouw persoonlijke situatie te kijken waar mogelijkheden liggen. Kun je wellicht toch nog bepaalde werkzaamheden doen?

Voor wie is Wajong?

De Wajong is voor als je jonggehandicapt bent en nooit meer kunt werken. De overheid hanteert 2 criteria:

 • Je bent voor je 18e jaar al gehandicapt of door ziekte arbeidsongeschikt geworden.
 • Je bent jonger dan 30 jaar en gehandicapt of door een ziekte arbeidsongeschikt geworden. Je hebt minstens 6 maanden gestudeerd in het jaar voordat je arbeidsongeschikt raakte.

Participatieplan: wat kun je nog wél?

In de Participatiewet zet de overheid in op participatievermogen. Wat kun je als jonggehandicapte nog wél doen? Het doel is dat je als jongere zoveel mogelijk kansen krijgt op werk. De overheid stimuleert werkgevers actief om Wajongers in dienst te nemen. Zodra je 18 jaar bent, ga je daarom eerst na welke mogelijkheden jij hebt om te werken. Jouw mogelijkheden worden vastgelegd in jouw participatieplan.

Hoe hoog is je Wajong-uitkering?

Het hangt van de datum van aanvraag af, hoe hoog je uitkering is. Er zijn 3 opties:

Oude en nieuwe Wajong

Heb je een Wajong-uitkering van voor 2015? Dan hou je deze. Wel kan je (oude) uitkering vanaf 2018 omlaag gaan, als het UWV oordeelt dat je weer kunt werken.

Wanneer stopt je Wajong-uitkering?

De uitkering eindigt wanneer:

 • Je weer kunt werken.
 • Je in het buitenland gaat wonen.
 • Je de AOW-leeftijd bereikt.
 • Je langer dan een maand in detentie zit.
 • Jij je niet aan de regels houdt.

Baan vinden als je doof of blind bent

Ben je blind, doof, slechtziend of slechthorend? Dan kan Stichting Ctalents je helpen bij het vinden van een baan.

Ondersteuning voor werkgevers

De overheid stimuleert werkgevers om jou als Wajonger in dienst te nemen. Deze werkgevers kunnen ondersteuning krijgen van het UWV met bijvoorbeeld:

 • Een interne jobcoach. Deze helpt jou als Wajonger op de werkvloer.
 • Een proefplaatsing.
 • Looncompensatie bij ziekte.
 • Je langer dan een maand in detentie zit.
 • Je niet aan de regels houdt.