Je brutoloon is het loon voor de aftrek van belastingen en premies die je moet betalen. Na aftrek houd je het nettoloon over. Dat is het loon wat jij krijgt uitbetaald.

Belastingen en premies: van brutoloon naar nettoloon

In onderstaand overzicht is te zien hoe je brutoloon omgerekend wordt naar het nettoloon:

Brutoloon
Aftrekbare pensioenpremies
___________________________ –
Sociale verzekeringsloon
Sociale premies (volksverzekeringen, werknemersverzekeringen)
Belastingen (loonheffing)
Pensioenpremie (als de premie via je werkgever wordt betaald)
Bruto en netto inhoudingen
___________________________ –
Bruto en netto vergoedingen
___________________________ +
Nettoloon

Het kan zijn dat sommige onderdelen niet voor jou van toepassing zijn. Wil je zien hoe jouw salarisstrook is opgebouwd? En wat de begrippen betekenen die erop staan? Op Raet.nl kun je voorbeelden van verschillende loonstroken downloaden.

Bereken jouw nettoloon!

Je kunt zelf ook uitrekenen wat het verschil is tussen bruto- en nettoloon met de bruto/netto check van Loonwijzer.