Tijdens het Suikerfeest of Offerfeest ben je niet automatisch vrij van het werk. Dit hangt af van wat er in je cao staat.

Vraag op tijd een vrije dag aan

Als je verlof voor één van de islamitische feestdagen wilt, kun je het beste van tevoren vrij vragen bij je werkgever. Op die manier kan hij hem opnemen in de planning. Je baas kan je aanvraag voor een vrije dag wel afwijzen. Hou hier rekening mee.

Het is vooraf lastig aan te geven op welke dag deze feesten vallen. Dit is afhankelijk van de stand van de maan.

Het Suikerfeest of Offerfeest en je cao

Steeds vaker staat in cao’s dat islamitische werknemers recht hebben op een vrije dag tijdens een islamitische feestdag. Of dat je werkgever rekening moet houden met je geloofsovertuiging. Soms kun je ook een vrije christelijke feestdag ruilen tegen een andere religieuze feestdag. Kijk dit goed na als je twijfelt.