Denk je dat je werkgever ten onrechte vakantiedagen van je inhoudt? Dan kun je het beste eerst je werkgever hierop aanspreken. De werkgever mag soms vakantiedagen inhouden. Omdat je (langdurig) ziek was. Of omdat er geen werk voor je was. Afspraken hierover staan altijd in je cao.

Als je werkgever niet reageert

Verandert er niets na het gesprek met je werkgever? Dan kun je de ingehouden dagen schriftelijk terugeisen. Gebruik hiervoor de voorbeeldbrief terugvorderen vakantiedagen. Kopieer en plak de brief in je tekstverwerkingsprogramma (bijvoorbeeld Word). Verstuur je de brief per post? Zorg er dan voor dat je de brief aangetekend verzendt. Alleen dan weet je 100% zeker dat je werkgever hem ontvangt.

Voorbeeldbrief

AANGETEKEND (met bewijs van ontvangst)

(Naam bedrijf)

T.a.v. de heer/ mevrouw* …………….

(Adres bedrijf)
(Postcode en woonplaats bedrijf)

 

(Plaats, datum)

 

Betreft: Terugvordering vakantiedagen

 

Geachte heer/ mevrouw* …………………,

 

Op …………. (datum) heb ik mondeling met u gesproken over het ten onrechte inhouden van vakantiedagen. De betreffende dagen zijn tot op heden niet teruggeboekt bij mijn saldo vakantiedagen.

Het betreft …………………. (vakantiedagen/ -uren/ ouderdomsdagen) over de (periode*/ maand* …….). Ik verwacht dat u deze dagen binnen 2 weken na dagtekening van deze brief terugboekt bij mijn totale saldo vakantiedagen.

Mocht ik binnen 2 weken niets van u hebben ontvangen, dan zie ik mij genoodzaakt de hulp in te schakelen van een jurist. Ik hoop echter dat het zover niet zal hoeven te komen.

Opdat deze brief u bereikt, ontvangt u deze zowel per gewone als per aangetekende post.

 

Hoogachtend,

…………………….

Ondertekening

(Naam werknemer)

(Adres werknemer)

(Postcode en woonplaats werknemer)