In principe is iedere werknemer in loondienst verzekerd voor WW. Via je salaris draag je WW-premie af. Zelfstandigen zijn niet verzekerd voor een WW-uitkering.

Wel in loondienst, niet verzekerd voor WW

In loondienst ben je in principe verzekerd voor WW. Er zijn een drietal uitzonderingen. Je bent niet langer verzekerd voor WW als:

Als je werkgever geen WW-premie heeft afgedragen

Heb je keurig loonstroken ontvangen van je werkgever? Maar heeft hij nooit WW-premie voor je afgedragen óf je zelfs nooit aangemeld bij het UWV? Dan nog heb je recht op een WW-uitkering. Je moet dan wel je loonstroken kunnen tonen.

Zelfstandige en WW-uitkering

De WW is bedoeld als werknemersverzekering tegen tijdelijk inkomensverlies door verlies van arbeid. Als zzp’er kies je ervoor om zelfstandig een bedrijf te hebben, voor eigen rekening en risico. In beginsel ben je niet verzekerd omdat er geen WW-premie wordt afgedragen. Je kan er ook voor kiezen om je als ZZP’er vrijwillig te verzekeren tegen werkloosheid, waarbij je WW-premie afdraagt aan het UWV.

Financieel vangnet voor de zzp’er

Heb je geen werk en raak je in financiële nood? Dan kun je aanspraak maken op financiële hulp met de Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente kan verschillende vormen van bijstandsuitkeringen verlenen. Van leningen tot aanvulling op het inkomen.