Waarvoor ben ik verzekerd tijdens mijn stage?

Dat ligt er aan wat er in je stage-overeenkomst staat en of je een stagevergoeding krijgt. Als je geen stagevergoeding ontvangt, dan ben je in ieder geval verzekerd voor de Wajongverzekering. Daarnaast moet je – net als iedere Nederlander – zelf een (basis)zorgverzekering regelen.

Waarvoor ben ik verzekerd als ik een stagevergoeding ontvang?

Als wel een stagevergoeding ontvangt dan ben je ook verzekerd voor de Ziektewet (ZW). Als je stagevergoeding ten minste even hoog is als het wettelijk minimumloon, dan ben je ook verzekerd voor de Werkloosheidwet (WW) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Aansprakelijkheid voor schade tijdens de stage

Het bedrijf of de organisatie waar je stage loopt is aansprakelijk voor schade/letsel die je oploopt tijdens het uitvoeren van de stagewerkzaamheden (art. 7:658 lid 4 BW). Ook als jij tijdens de stage schade veroorzaakt bij een derde (bijv. een klant) is de stage-instelling aansprakelijk (art. 6:170 BW).

Let op! Soms heeft de stage-instelling de aansprakelijkheid schriftelijk uitgesloten of probeert deze stage-instelling de schade op jou te verhalen. Kijk daarom altijd goed wat in je stage-overeenkomst staat en sluit een aansprakelijkheidsverzekering af. Dit kost meestal slechts enkele euro’s per maand.