Wanneer je als werknemer voor langere tijd een bepaald recht hebt gehad, vind je dit recht waarschijnlijk vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld: Als je een bedrijfsauto ook privé mocht gebruiken, heb je je dit recht toegeëigend, een verworven recht. Kan je werkgever je ineens dit recht ontnemen?

Wat is een verworven recht

Wat exact onder een verworven recht valt is vaak discutabel. Als je een aantal keren een extra bonus buiten je contract om hebt gehad, heb je daar dan ieder jaar recht op? Hoe vaak moet je een bonus hebben gekregen dat het een verworven recht is geworden? En deze situatie: je spreekt met je manager af dat je iedere dag een uur later begint, omdat je na de files wilt gaan rijden. Is dit dan een verworven recht? Kan je manager dit ineens weer teugdraaien?

Voorbeelden van verworven recht kunnen zijn:

  • Een roostervrije dag
  • Privégebruik van een bedrijfsauto
  • Een dag vanuit huis werken

Tijdelijke recht

Wanneer je werkgever laat weten dat het om een tijdelijke recht gaat, dan is het geen verworven recht! Stel,  je werkt per week minder uren omdat je ook een studie doet. Dan is dat een tijdelijk recht. Na die studie werk je weer het volle aantal uren.

Goed werknemersschap en goed werkgeverschap

Verworven recht heeft ook veel te maken met goed werknemerschap en goed werkgeverschap. Het is geven en nemen. Verworven rechten vallen vaak onder goed werkgeverschap.

Een werkgever toont goed werkgeverschap aan zijn personeel als hij een prettige werksfeer creëert, waarbij hij mensen tegemoet komt. Iemand die heel lang in de file staat, biedt hij de mogelijkheid om later te beginnen. De werkgever zal deze regeling niet zomaar intrekken, daarmee kweekt hij ontevredenheid.

Een werknemer toont goed werknemerschap als hij bereidt is om zich flexibel op te stellen. Een keer overwerken moet kunnen. De werknemer komt zijn afspraken na en is bereid zijn werk goed te doen. Hij loopt er niet de kantjes vanaf.

Kan de werkgever een verworven recht afnemen?

Nee, de werkgever kan je verworven recht niet zomaar afnemen. Het verworven recht is als het ware onderdeel geworden van je arbeidsovereenkomst. De werkgever kan hier niet zomaar van afwijken, ook al staat het recht nergens op papier.

Doe als werknemer beroep op je verworven recht, wanneer je werkgever ineens eenzijdig de situatie verandert. Het zou vreemd zijn als je jarenlang eerst vanuit huis kon werken en dat dat recht ineens wordt teruggedraaid. Juridisch advies nodig? Neem contact op met een jurist van de vakbond.