Op je werk kun je geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag. Denk aan pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is fijn als je in zo’n situatie terecht kunt bij een vertrouwenspersoon binnen je bedrijf.

Stress door je werk

Je werkgever is volgens de Arbowet verplicht jou te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Oftewel tegen stress door je werk. Dat betekent dat hij grensoverschrijdend gedrag en werkdruk moet voorkomen. Hij moet hiervoor een beleid opstellen en dat ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Geheimhoudingsplicht: álles is vertrouwelijk

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. Dat kan zijn agressie, geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten of discriminatie. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en gaat altijd vertrouwelijk om met jouw informatie.

Taken van een vertrouwenspersoon

Je kunt bij de vertrouwenspersoon onder andere terecht voor:

  • eerste opvang als je bent lastiggevallen en hulp en advies nodig hebt;
  • het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is;
  • informatie over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures;
  • begeleiding als je de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming;
  • doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties of een mediator;
  • het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.

Daarnaast kan hij of zij:

  • leidinggevenden en management adviseren en ondersteunen bij het voorkomen van ongewenst gedrag;
  • gevallen van ongewenst gedrag registreren.

Geen vertrouwenspersoon, toch behoefte aan contact?

Is er geen vertrouwenspersoon op je werk, maar wil je toch contact? Of spreek je liever iemand buiten je organisatie? Neem dan contact met ons op via de FNV Vertrouwenstelefoon.