Verschoven uren zijn uren die je binnen je contract vallen. Je maakt ze alleen op een ander tijdstip dan normaal. Met verschoven uren blijf je binnen je normale arbeidsduur per week. Het zijn dus geen overuren. In je contract moet wel staan, dat je flexibel inzetbaar bent.

Voorbeeld van verschoven uren

Stel, je hebt een contract voor 40 uur per week. Hierin staat dat je flexibel inzetbaar bent. Gewoonlijk werk je 5 dagen per week 8 uur per dag. Maar het komt ook voor dat je op maandag een keer 6 uur werkt en op donderdag 10 uur. Bijvoorbeeld omdat er op de ene dag minder opdrachten binnenkomen. En op een andere dag juist meer. De andere dagen werk je gewoon 8 uur per dag. Zo kom je toch uit op 40 uur per week. Je maakt dus geen overuren, je uren verschuiven alleen.

Verschoven dienst

Met een verschoven dienst, maak je ook hetzelfde aantal uren als normaal. Je werkgever kan je vragen om een hele dienst op een andere dag te draaien. Bijvoorbeeld door je dienst van woensdag naar vrijdag te verschuiven. Dit zijn geen overuren. Verschuift je dienst en moet je binnen 24 uur werken? Dan staat daar een toeslag tegenover.

Wel of geen toeslag bij verschoven uren

Kijk goed in je cao of je een toeslag krijgt voor je verschoven uren. Meestal is dit niet het geval, maar in sommige cao’s wel. Je ontvangt dan voor de verschoven uren een overwerktoeslag. Bij verschoven diensten speelt de 24-uursgrens een rol. Verschuift je dienst en moet je daardoor onverwacht binnen 24 uur een dienst draaien? Dan staat daar een vergoeding tegenover. Maar krijg je op maandag te horen dat je dienst van donderdag verschuift naar vrijdag? Dan staat daar meestal geen vergoeding tegenover.