Heb je een werkgever en word je ziek? Dan betaalt je werkgever maximaal 2 jaar je loon door. Heb je een uitkering en word je ziek? Dan beland je in de Ziektewet. Voor maximaal 2 jaar ontvang je een Ziektewet-uitkering. Het grote verschil tussen Ziektewet en loondoorbetaling is wie jouw loon betaalt.

Hoogte van de Ziektewet en loondoorbetaling

Word je ziek, dan is je werkgever verplicht om de eerste 2 jaar van je ziekte je loon door te betalen. Hij betaalt minimaal 70% van je loon uit. In je cao of in je contract staan de exacte percentages. Ontvang je een Ziektewetuitkering? Deze is 70% van het Ziektewet-dagloon.

In beide gevallen geldt een wachttijd van 104 weken (2 jaar)

Het doorbetalen van je loon tijdens je ziekte is 2 jaar. Deze periode wordt ook wel de ‘wachttijd’ genoemd. Deze periode moet voorbij zijn voordat je aanspraak kan maken op de WIA-uitkering. WIA is de uitkering voor arbeidsongeschikten. Ook voor de Zieketewet geldt een wachttijd van maximaal 2 jaar, daarna ga je naar de WIA. Tenzij je zo’n ernstig ongeval hebt of een ernstige ziekte dat je nooit meer kunt werken. Dan ontvang je al eerder een IVA-uitkering. IVA is een onderdeel van de WIA.

Wachttijd langer dan 2 jaar

De wachttijd bij de loondoorbetaling bij ziekte kan langer zijn dan 2 jaar. Bijvoorbeeld als je werkgever te weinig heeft gedaan voor je re-integratie. Of als je niet aan één stuk ziek bent geweest. Je hebt in die 2 jaar periodes wel kunnen werken. Als die periodes dat je wél hebt gewerkt korter zijn dan 4 weken, dan worden de periodes van niet-werken bij elkaar opgeteld.

Soms zowel loondoorbetaling als Ziektewet-uitkering

In sommige gevallen kan je werkgever ook een Ziektewet-uitkering voor je aanvragen. Het gaat om bepaalde situaties, zoals:

  • iemand die ziek is geworden nadat hij organen heeft gedoneerd;
  • iemand die ziek is geworden na een bevalling of tijdens een zwangerschap;
  • werknemers die onder een no-riskpolis vallen;
  • werknemers die onder de compensatieregeling vallen.

Je werkgever mag de Ziektewetuitkering in mindering brengen op het loon dat hij moet doorbetalen.

Tijdelijk contract en loon bij ziekte

Heb je een tijdelijk contract? Dan betaalt je werkgever je loon door tot het moment dat je contract afloopt. Daarna ga je over naar een Ziektewet-uitkering. Het aantal weken dat je werkgever je heeft betaald, gaat van de 104 weken Ziektewet-uitkering af. Een voorbeeld: je hebt een contract voor een half jaar tot 1 mei 2019. Op 1 februari 2019 word je voor een langere periode ziek. Eerst betaalt je werkgever je 3 maanden loon door, tot aan het einde van je contract. Daarna heb je nog recht op 21 maanden ziekengeld, dus tot het moment waarop je 104 weken ziek bent. Mocht het zover komen, dan krijg je daarna een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit de WIA.