Je brutoloon is het loon dat in jouw contract, in de wet of in je cao is afgesproken. Je nettoloon is het uiteindelijke bedrag dat je op je bankrekening krijgt gestort. Het verschil tussen je bruto- en nettoloon heeft te maken met de hoogte van de loonheffing.

Loonheffing: belasting en premies

Als Nederlandse burger betaal je mee aan volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Voorbeelden zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Werkloosheidswet (WW). Hoeveel je betaalt, is afhankelijk van de hoogte van je loon. Word je ziek, raak je werkloos of ga je met pensioen? Dan wordt je uitkering of je oude dag betaald van dit geld.

Ook betaal je inkomstenbelasting over je loon. De verzekeringspremies en de inkomstenbelasting heten samen ‘loonheffing’.

Bereken jouw nettoloon!

Je kunt zelf uitrekenen wat het verschil is tussen je bruto- en je nettoloon. Gebruik hiervoor de bruto/netto check van Loonwijzer: