Als oudere werknemer kun je eerder stoppen met werken, als je dat wilt. Tegenwoordig hangt hier vaak een aardig prijskaartje aan. Tot 2006 kon je eerder stoppen met werken via de VUT-regeling en via prepensioen. De overheid heeft deze regelingen afgeschaft. Zo wil zij mensen stimuleren om langer door te werken.

Wat is de VUT?

VUT staat voor vervroegde uittreding. Een VUT-uitkering is meestal een bepaald percentage van het laatstverdiende loon. De uitkering is bedoeld voor de periode van stoppen met werken tot de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat. De VUT is een omslagregeling. Dat wil zeggen dat de werkgever en jij als werknemer de uitkeringen betalen van de ex-werknemers die op dat moment in de VUT zitten.

Waarom geen VUT meer?

De VUT was oorspronkelijk bedoeld om jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt te geven. Ouderen zouden ten slotte eerder vertrekken. Vaak al op 59- of 60-jarige leeftijd. Ze moesten dan wel minimaal 10 jaar bij dezelfde organisatie gewerkt hebben. De regeling was populair en erg duur. En de overheid wil mensen juist stimuleren om langer te werken. Daarom is de regeling is in 2015 definitief geëindigd.

Wat is prepensioen?

Prepensioen lijkt op de VUT. De regelingen zorgen allebei voor een loonvervangende uitkering als iemand eerder met pensioen gaat. Maar een prepensioen kent een spaarelement. Dit wil zeggen dat elk jaar dat je aan de regeling deelneemt, je prepensioen groeit. Nog een belangrijk verschil: de werknemer betaalt zelf voor zijn eigen prepensioen. Ook het prepensioen is afgeschaft.

Kun je nog wel eerder met pensioen?

Ook zonder VUT of prepensioen kun je eerder met pensioen. In veel pensioenregelingen heb je individuele keuzemogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld:

  • Zelf bepalen wanneer je met pensioen gaat.
  • Je pensioen gedeeltelijk laten ingaan, terwijl je gedeeltelijk blijft werken.
  • Kiezen om eerst een hoger en later een lager pensioen te ontvangen. Of andersom.
  • Kiezen voor een gelijkblijvend inkomen, vóór en ná je AOW-leeftijd.
  • Je ouderdomspensioen verhogen met (een deel van) het nabestaandenpensioen.
  • Of andersom: je nabestaandenpensioen verhogen met (een deel van) je ouderdomspensioen.

Gevolgen van eerder stoppen met werken

Je kunt vervroegd met pensioen gaan. Maar eerder stoppen met werken heeft wel gevolgen voor je inkomen:

  • Je bouwt minder pensioen op.
  • Je moet een langere periode rondkomen met het pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd. Dat verlaagt je maandelijkse pensioenuitkering.
  • Ga je met pensioen vóór jouw AOW-leeftijd, dan heb je nog geen recht op de gunstige belastingregels. Die gelden pas vanaf de voor jou geldende AOW-leeftijd.

Kortom: eerder stoppen met werken betekent een lager inkomen. Soms kun je eerder met pensioen combineren met een andere regeling. Welke oplossingen er zijn en wat de financiële gevolgen zijn, is per werknemer anders. Je kunt het beste bij je pensioenfonds informeren naar jouw mogelijkheden.