Op je werk heb je verschillende officiële gesprekken met je leidinggevende. De meest voorkomende gesprekken zijn functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. Veel mensen verwarren deze gesprekken met elkaar, omdat ze op elkaar lijken. Maar er zijn belangrijke verschillen.

Functioneringsgesprek: een gelijkwaardig gesprek

Een functioneringsgesprek voer je met je leidinggevende op gelijkwaardig niveau. Het gesprek komt van twee kanten. Het moet een openhartig gesprek zijn waarin van alles kan worden besproken. Van de situatie op de werkvloer tot opleidingskansen.

Het functioneringsgesprek is gericht op de toekomst. Vaak bespreek je bepaalde doelen die jij of de organisatie willen behalen. Met een functioneringsgesprek zorgt je werkgever ervoor dat jij wordt gehoord. Omgekeerd krijgt hij een goed beeld van wat zich op de werkvloer afspeelt.

Beoordelingsgesprek: geen gesprek van twee kanten

Bij een beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende zijn oordeel over jouw werk. Hij heeft over een bepaalde periode bekeken hoe je presteert. Het is geen gesprek van twee kanten. Je leidinggevende heeft zijn oordeel vooraf al klaar.

Vaak zitten er consequenties aan een beoordelingsgesprek. Zoals een loonsverhoging bij goede prestaties of ontslag bij slechte prestaties.

Het grote verschil

Heb je een functioneringsgesprek, dan voer je een openhartig gesprek zonder consequenties. Heb je een beoordelingsgesprek, dan heb je een eenzijdig gesprek met een specifiek doel. Hier zitten vaak wél consequenties aan vast.