Ziekte geeft geen bescherming tegen een aflopend contract. Ben je nog ziek op de einddatum van je dienstverband? Dan hoeft jouw werkgever je geen loon meer te betalen.

Recht op Ziektewet

Vanaf het moment dat je dienstverband eindigt, krijg je een Ziektewet-uitkering. Je werkgever vraagt de uitkering voor je aan bij het UWV.

Re-integratie-verslag van je werkgever

Ben je bij het einde van het contract langer dan 6 weken ziek? Dan moet je van je werkgever het re-integratie-verslag meekrijgen. Dit verslag bestaat uit de Probleemanalyse en het Plan van aanpak. Het UWV bekijkt of jij en je werkgever voldoende hebben gedaan om jou weer aan het werk te krijgen. Het UWV baseert zich daarvoor op het re-integratieverslag.

(On)voldoende inzet van je werkgever voor re-integratie

Het UWV kan een sanctie opleggen als jij of je werkgever onvoldoende aan de re-integratie hebben gedaan. Als jij te weinig hebt gedaan, kan het UWV jouw Ziektewet-uitkering verlagen. Als je werkgever onvoldoende heeft gedaan, kan het UWV het termijn dat de werkgever jou ziekte moet doorbetalen met nog 1 jaar verlengen.

Ontslag tijdens ziekte

In principe mag je werkgever je de eerste 2 jaar van je ziekte niet ontslaan. Er geldt dan een ontslagverbod.