Zoek juridische bijstand
Het verhalen van letselschade is een complex proces. De partij die het letsel heeft veroorzaakt moet namelijk – gemotiveerd – aansprakelijk gesteld worden. Als je letselschade hebt, is het verstandig om contact te zoeken met een letselschadeadvocaat of letselschaderegelaar. Als je lid bent van een vakbond of rechtsbijstandverzekeraar, kun je daarmee contact opnemen. Vaak is hier een speciale letselschadeafdeling.

Materiële schade
Letselschade is onder te verdelen in materiële schade en immateriële schade (ofwel smartengeld). Bij materiële schade (vermogensschade) gaat het om schade die je maakt in verband met het ongeval of de ziekte. Hierbij kan je denken aan ziekenhuiskosten, reiskosten, etc. Onder vermogensschade valt ook een achteruitgang van je inkomen (loonderving) omdat je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent.

Immateriële schade
Immateriële schade is letselschade die eigenlijk niet in geld uit te drukken is. De vergoeding hiervoor wordt ook wel smartengeld genoemd. Smartengeld is een financiële compensatie voor het leed dat jou is aangedaan, bijvoorbeeld omdat je blijvend invalide bent geraakt en niet meer alles kunt doen wat je voorheen deed (bijvoorbeeld sporten, op vakantie, etc.).