Als je werkt of een uitkering ontvangt, dan bouw je vakantietoeslag (vakantiegeld) op. Dit is minimaal 8% van je loon of uitkering.

Is het altijd 8%?

Er zijn bedrijven die een hoger percentage aan vakantiegeld betalen. Ook zijn er bedrijven waar een minimumbedrag afgesproken is, een zogenaamde ‘vloer’. Je krijgt dan in ieder geval dat bedrag, ook als dit meer is dan 8% van je loon.

Je bouwt de vakantietoeslag op over het brutoloon. Ben je ziek en krijg je 70% van je brutoloon uitgekeerd? Dan bouw je alleen over dat gedeelte vakantietoeslag op.

Wanneer krijg ik vakantiegeld uitbetaald?

De meeste werknemers krijgen het vakantiegeld in mei uitbetaald. Soms gebeurt dit in juni. Je krijgt het vakantiegeld samen met je salaris. De toeslag moet zichtbaar zijn op je loonstrook.

Soms krijg je de vakantietoeslag bij iedere loonbetaling, dit is als je een all-in loon hebt. Bijvoorbeeld als je oproepkracht bent of vakantiewerk doet. Dit mag alleen als het expliciet in je arbeidsovereenkomst staat.

Ga je uit dienst, dan word je opgebouwde vakantietoeslag uitgekeerd bij de laatste loonbetaling of in je eindafrekening.

Belasting over vakantietoeslag

Vakantiegeld is een bijzondere beloning. De Belastingdienst belast het op een andere manier dan je gewone maandelijkse loon. Dat heeft ermee te maken dat het Nederlandse belastingstelsel progressief is. Dat wil zeggen: hoe hoger je inkomen, hoe hoger het belastingtarief. Omdat het vakantiegeld bovenop je loon komt, betaal je altijd het hoogste tarief dat voor jou geldt.

Ook heb je recht op loonheffingskortingen. Daardoor betaal je minder belasting over je loon. De Belastingdienst verrekent de loonheffingskortingen elke maand met je loon. Maar doet dat niet met je vakantiegeld. Zo lijkt het net alsof je over je vakantiegeld meer belasting betaalt dan over je loon.

Voorschot vakantietoeslag

Heb je even wat meer geld nodig? Dan kun je je werkgever om een voorschot op je vakantiegeld vragen. Je krijgt (een deel van) je vakantietoeslag dan eerder uitbetaald. Niet elke werkgever biedt deze mogelijkheid. Vraag dus na wat de regels binnen je bedrijf zijn.

Geen vakantietoeslag ontvangen

Heb je het vakantiegeld niet ontvangen? Dat komt misschien omdat de werkgever het niet kan betalen. Of hij wil het niet betalen, bijvoorbeeld omdat je ziek bent geweest. Weet je zeker dat je toch recht hebt op je vakantietoeslag? Dan kun je een loonvordering indienen.