Je werkgever kan niet bepalen hoeveel vakantiedagen jij per jaar opneemt. Behalve wanneer hierover afspraken staan in je arbeidsovereenkomst of cao. Het blijft in principe jouw keuze hoeveel vakantie je opneemt en wanneer. Wel kan hij een aantal verplichte vrije dagen aanwijzen.

Vakantiedagen kunnen vervallen

Staan er geen afspraken in je contract of cao? Dan mag je zelf kiezen hoeveel vakantiedagen je in een jaar opneemt. Vakantiedagen die je niet gebruikt, kun je meenemen naar het volgende jaar. Maar let op: je wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het jaar waarin je ze kreeg. Je bovenwettelijke vakantiedagen blijven 5 jaar geldig.

Collectieve vrije dagen zijn wel toegestaan

Je werkgever mag collectieve vrije dagen vaststellen samen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Op deze dagen ben je verplicht vrij. Wel moet in de cao staan dat je werkgever vrije dagen mag aanwijzen. En hoeveel. Sommige werkgevers kiezen voor de vrijdag na Hemelvaart of voor de dagen tussen kerst en oud en nieuw.

De verplichte vrije dag is een betaalde vrije dag. Je werkgever mag jou niet verplichten een dag onbetaald verlof op te nemen. Daarmee moet je zelf expliciet akkoord gaan.

Maximum aantal verplichte vrije dagen

Er is geen wettelijk maximum voor het aantal verplichte vrije dagen. In sommige sectoren bepaalt de werkgever vrijwel alle vrije dagen. Denk aan de bouwvak in de bouw. Of schoolvakanties in het onderwijs.