Tijdens het onbetaald verlof bouw je geen vakantiedagen op. Alleen als je het onbetaald verlof gebruikt voor langdurend zorgverlof, bouw je vakantiedagen op.