Soms mag je van werkgevers maar een maximum aantal vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar. Dat is onterecht! Wettelijke vakantiedagen blijven na het jaar van ontstaan 6 maanden geldig. Bovenwettelijke vakantiedagen zelfs 5 jaar. Opmaken hoeft dus niet voor eind december van het lopende jaar.

Vervaltermijn wettelijke vakantiedagen: 6 maanden

Je wettelijke vakantiedagen zijn de dagen waarop je minimaal recht hebt volgens de wet. Wil je weten wat jouw wettelijke vakantiedagen zijn in een jaar? Vermenigvuldig dan je werkdagen per week met 4.

Werk je 5 dagen per week? Dan gaat het dus om 5×4=20 dagen. Deze 20 dagen vervallen 6 maanden na het kalenderjaar waarin je ze kreeg. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat de wettelijke vakantiedagen uit 2018 geldig blijven tot 1 juli 2019. De dagen die je niet hebt opgenomen, ben je na die datum kwijt.

Verjaringstermijn bovenwettelijke vakantiedagen: 5 jaar

Je bovenwettelijke dagen zijn alle vakantiedagen die je meer krijgt dan het wettelijk minimum. Heb je recht op bovenwettelijke dagen? Dan vind je dat terug in je contract of cao. Deze bovenwettelijke dagen verjaren 5 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin je ze kreeg. De bovenwettelijke dagen uit 2019 verjaren dus op de laatste dag van 2024.