Mag mijn werkgever mijn verzoek om meer te werken, weigeren?

Je werkgever kan het verzoek om uitbreiding van je arbeidsduur weigeren als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. De weigering kan ook gelegen zijn in je cao of in een regeling die in overleg met de OR is opgesteld.

Zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang

Wat moet je onder zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang verstaan?

  • ernstige problemen van financiële of organisatorische aard;
  • er is niet voldoende werk voorhanden;
  • – de vastgestelde formatieruimte of personeelsbegroting is daartoe onvoldoende.

Let op: Als je in een bedrijf met minder dan tien werknemers werkt, heeft de werkgever geen zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig om te weigeren.

Weigering moet schriftelijk zijn

Je werkgever moet de reden van de afwijzing schriftelijk te bevestigen. Je kunt tegen de afwijzing of de invulling van de arbeidsduur in beroep gaan bij de rechter.

Meer informatie over dit onderwerp