Je ontvangt geen uitkering als je in de gevangenis zit. Zit je in een gevangenis, een huis van bewaring, een penitentiaire inrichting of een tbs-kliniek? Dan stopt je uitkering direct.

Uitkeringen die stoppen als je vastzit

Moet je een straf uitzitten, dan heb je geen recht meer op de volgende uitkeringen:

Soms toch recht op uitkering in gevangenis

Verblijf je voor een gedeelte van je straf buiten de strafinrichting? Dan heb je in sommige gevallen wel recht op een uitkering:

  • Als je deelneemt aan een programma dat gericht is op resocialisatie.
  • Als je in een tbs-kliniek verblijft en proefverlof hebt.
  • Als je veelpleger bent en onder een speciale strafrechtelijke maatregel valt: plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD).
  • Als je in een particulier opvanghuis verblijft. Bijvoorbeeld van het Leger des Heils.

Zit je in 1 van de bovengenoemde situaties, maar werk je niet mee? Dan kan het UWV in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie de uitkering stopzetten. Dat gebeurt bijvoorbeeld als je ontsnapt of niet terugkeert van verlof.

Recht op uitkering voor je gezin

Heeft je gezin niet genoeg inkomsten omdat je naar de gevangenis moet? Dan kunnen je gezinsleden een bijstandsuitkering aanvragen. Dat kunnen zij doen bij het UWV Werkbedrijf.