Ontvang je geen loon meer doordat je werkgever failliet is? Dan heb je recht op een uitkering wegens betalingsonmacht. Deze uitkering ontvang je van het UWV. Ook krijg je jouw vakantiedagen bij faillissement uitbetaald.

Wat zegt de wet?

In de Werkloosheidswet staat dat je bij faillissement van je werkgever nog een tijd recht hebt op achterstallig loon. Onder achterstallig loon vallen ook gespaarde vakantiedagen en vakantiegeld en -toeslag.

Alleen vakantiedagen van het afgelopen jaar

Het UWV vergoedt niet-opgenomen vakantiedagen tot maximaal 1 jaar voor het einde van je dienstverband. Ook de dagen die je tijdens de opzegtermijn opbouwde tellen mee. Daarnaast vergoedt het UWV het vakantiegeld tot maximaal 1 jaar voor het einde van je dienstverband.

Langer dan 1 jaar geleden?

Je vakantiedagen van langer dan 1 jaar geleden kun je via de curator terugvragen. Bedenk wel dat er meerdere schuldeisers zijn, zoals banken en leveranciers. Dat maakt de kans klein dat je iets van die oudere vakantiedagen terug ontvangt.