Meestal betaalt je werkgever je salaris uit in geld. Maar je kunt ook een deel van je loon op een andere manier krijgen. Bijvoorbeeld in natura, zoals producten uit het eigen bedrijf. Of door het gebruik van een woning of aandelen in het bedrijf. De Belastingdienst kent aan deze loonvormen een waarde in geld toe. Want ook over dit (verkapte) loon moet je premies betalen.

Wat is toegestaan als loon?

Niet alles is wat je krijgt is een tegenprestatie van de gedane arbeid. Fooi is bijvoorbeeld geen loon. Een fles wijn met kerst is ook geen loon. Dit zijn vormen van loon die in Nederland zijn toegestaan:

  • Geld.
  • Producten voor persoonlijk gebruik. Denk aan een leaseauto, laptop, fiets. Uitzondering: Alcoholische dranken en andere schadelijke genotmiddelen mogen niet.
  • Het gebruik van een woning, diensten, voorzieningen en werkzaamheden voor rekening van je werkgever.
  • Effecten en vorderingen. Bijvoorbeeld aandelen in het bedrijf.

Brutoloon of nettoloon afspreken?

Het loon waarop je recht hebt is het brutoloon. Op dit loon moet je werkgever de noodzakelijke premies inhouden. Premies voor pensioenopbouw en sociale premies voor als je arbeidsongeschikt wordt. Het kan gunstig zijn om met je werkgever een nettoloon af te spreken. Hij neemt dan alle premies voor zijn rekening. Dit doet hij vaak al voor andere vergoedingen die deel uitmaken van je beloning. Zoals een reiskostenvergoeding. Verandert de wetgeving, waardoor belastingen of premies stijgen? Dan draagt je werkgever de extra lasten. Jouw nettoloon blijft immers gelijk.

Loon uitbetalen in buitenlandse valuta

Je werkgever mag je loon ook in buitenlandse valuta uitkeren. Dit moeten jullie wel vooraf afspreken. Verder is je werkgever verplicht om je een loonstrook te geven. Hij hoeft niet iedere maand een loonstrook te geven. Bij de eerste uitbetaling is een loonstrook verplicht én als er iets verandert in je loon.