Ben je ontslagen? Was je minimaal 2 jaar in dienst? Dan moet de werkgever je een transitievergoeding (ontslagvergoeding) betalen.

De transitievergoeding is sinds 1 juli 2015 onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. Deze wet moet de rechtspositie van flexwerkers versterken.

Als een werkgever je ontslaat en was je daar 2 jaar of langer in dienst. Dan krijg je een ontslagvergoeding mee. Dit geldt voor vaste en tijdelijke contracten.

Deze regeling vervangt de kantonrechtersformule.

Wat is de hoogte van de transitievergoeding?

Hoeveel ontslagvergoeding krijg je mee? Dat hangt af van het aantal gewerkte jaren.

  • Voor de eerste 10 dienstjaren is de regel: 1/3 maandsalaris per dienstjaar.
  • Voor alle jaren daarna: 1/2 maandsalaris per dienstjaar.

De maximum vergoeding is € 76.000. Verdien je meer dan € 76.000? Dan is je jaarsalaris het maximum.

Betaalde de werkgever een outplacement- of scholingstraject in verband met je ontslag? Dan mag hij die kosten van je ontslagvergoeding afhalen.

Transitievergoeding 50-plussers

Voor 50-plussers is het vaak moeilijker om een nieuwe baan te vinden. Daarom kunnen zij gebruik maken van een overgangsregeling. Ben je een 50-plusser met minimaal 10 dienstjaren? Dan krijg je een transitievergoeding van 1 maand over de dienstjaren dat je na je 50e in dienst zou zijn. Daarnaast krijg je ook de normale vergoeding per dienstjaar.

Bijvoorbeeld. Als je 55 jaar bent en na 25 jaar ontslag krijgt. Dan krijg je een transitievergoeding van 10 maanden (als je tot je 65ste zou werken) en daarbovenop nog eens 25 maanden voor elke gewerkte dienstjaar.

Wanneer krijg je geen transitievergoeding?

In sommige gevallen geldt de vergoeding niet.

  • Als je werkgever failliet is verklaard, surseance van betaling is verleend of er een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is op je werkgever.
  • Bedrijven met minder dan 25 werknemers mogen een lagere ontslagvergoeding betalen. Dat mag alleen als het financieel slecht gaat met het bedrijf. Deze regel geldt tot 2020.

Krijg je ontslag omdat je schuldig bent aan ernstige fouten? Dan hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen.