Hoe zwaar mag ik tillen tijdens mijn werk?

In het Arbobesluit zijn geen aparte regels voor tillen opgenomen. Je werkgever moet de gevaren van tillen wel zo veel mogelijk beperken. Het hangt van een hoop factoren af (bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, conditie, handicap) of tillen gevaar kan opleveren voor jouw gezondheid. Het is daardoor meestal niet eenvoudig te bepalen waar de grens getrokken moet worden voor een individueel persoon.

Er is een formule waarmee het te tillen gewicht kan worden berekend voor een grote groep mensen (bijvoorbeeld alle werknemers in de bouw): de NIOSH-formule. Voor een beoordeling zijn zes gegevens nodig: de frequentie van het tillen; het gewicht van de last; de verplaatsing van de last; de hoogte tot de vloer; de draaiing van het lichaam; het contact met de last. Onder ideale omstandigheden is het maximum gewicht dat wordt getild 23 kilo. Zodra ten minste één van de factoren in de formule gelijk is aan nul (bijvoorbeeld de frequentie is zeer ongunstig) betekent dit dat die situatie zo veel risico op gezondheidsschade oplevert, dat handmatig tillen niet verantwoord is.

De Arbeidsinspectie hanteert de NIOSH-norm en kan werkgevers een waarschuwing geven. Bij herhaling kan de Arbeidsinspectie een boete opleggen. Als je van mening bent dat je werkgever onvoldoende maatregelen neemt om gezondheidrisico’s te beperken, meld het dan bij de vakbond en/of de Arbeidsinspectie. Kijk hier voor meer informatie.