Wat is het SV-loon?

SV-loon betekent Sociale Verzekeringsloon. SV-loon is het loon waarover de premies op grond van de sociale verzekeringen worden berekend en waarop de uitkeringen worden gebaseerd. Alle vaste onderdelen van het loon tellen mee. Bijvoorbeeld:

Spaarloon en pensioenpremie tellen niét mee. Onder sociale verzekeringen vallen: (1) de volksverzekeringen; (2) de werknemersverzekeringen.

Volksverzekeringen

Onder volksverzekeringen wordt verstaan:

Om aanspraak te kunnen maken op deze verzekeringen is het voldoende dat je in Nederland woont.

Werknemersverzekeringen

Onder werknemersverzekeringen wordt verstaan:

Deze verzekeringen gelden alleen voor werknemers.

Meer informatie

Waar bestaat het brutoloon uit?