Het SV-loon is het loon waar je belastingen en premies voor sociale verzekeringen over betaalt. Voluit heet het Sociale Verzekeringsloon. Onder sociale verzekeringen vallen volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Daarnaast bepaalt je SV-loon vaak ook de hoogte van een eventuele uitkering.

Waaruit bestaat het SV-loon?

Je SV-loon is je brutoloon plus alle vaste onderdelen van het loon. Vaste onderdelen zijn:

Spaarloon en pensioenpremie tellen niet mee.

Volksverzekeringen

Onder volksverzekeringen verstaan we:

Om aanspraak te kunnen maken op deze verzekeringen is het voldoende dat je in Nederland woont.

Werknemersverzekeringen

Onder werknemersverzekeringen verstaan we:

Deze verzekeringen gelden alleen als je in dienst bent.