Een cao is een overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Werkgevers, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (meestal vakbonden) maken deze afspraken samen.

Wel/niet afwijken van de cao

Er zijn 2 verschillende cao’s. Dat zijn de standaard-cao en minimum-cao. Het soort cao bepaalt of de werkgever van de cao mag afwijken.

  • Bij een minimum-cao mag de werkgever andere afspraken met jou maken dan in de cao staan. De regel is dat het verschil altijd beter voor jou is. Zo kun je bijvoorbeeld een hoger loon krijgen dan in de cao staat.
  • Een standaard-cao mag helemaal niet verschillen van de cao. Ook niet als dat beter is voor de werknemer. Een werknemer mag dus bijvoorbeeld niet een hoger loon krijgen dan in de cao staat. Gebeurt dat wel, dan kan de werkgever uiteindelijk het te veel betaalde loon terugvragen. In zulke gevallen moet er een redelijke regeling worden afgesproken. Het is altijd beter om deze situatie te voorkomen.

Let dus altijd goed op of je cao een minimum- of een standaard-cao is! Als je twijfelt, vraag ons gerust om advies.