Zit je (tijdelijk) zonder werk? Dan zorgt de overheid dat je toch nog een inkomen krijgt om te kunnen overleven. Dit heet sociale zekerheid.

De sociale zekerheid zijn een groep verzekeringen waar elke verzekerde een premie voor betaalt. Er zijn 2 soorten sociale verzekeringen:

  • Volksverzekeringen
  • Werknemersverzekeringen

Ook zijn er sociale voorzieningen zoals de WWB, Wajong, IOAW, IOAZ en TW. Hier betaalt men geen premie over.

Volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn er voor alle inwoners van Nederland. Premies en belastingen financieren deze verzekeringen. De hoogte hangt af van je inkomen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de volksverzekeringen.

Wat zijn de volksverzekeringen?

  • Algemene Ouderdomswet (AOW) – basispensioen voor mensen van 65 jaar en ouder.
  • Wet langdurige zorg (Wlz) – verzekert tegen bijzondere ziektekosten zoals kosten van langdurige opname in ziekenhuis.
  • Algemene nabestaandenwet (Anw) – geeft recht op een uitkering voor de naaste verwanten van een overledene.
  • Algemene Kinderbijslagwet (AKW) – uitkering voor de onderhoudskosten van een kind.

Werknemersverzekeringen

Als je werknemer bent in Nederland, dan gelden er naast de volksverzekeringen ook werknemersverzekeringen. De werkgever en jij betalen hiervoor premie. Je werkgever houdt jouw gedeelte in op je loon. Het UWV voert de werknemersverzekeringen uit.

Wat zijn de werknemersverzekeringen?

  • Ziektewet (ZW) – keert uit als je als werknemer ziek wordt.
  • Werkloosheidswet (WW) – keert uit als je als werknemer werkloos bent.
  • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) – keert uit als je als werknemer langdurige ziek of arbeidsongeschiktheid wordt.
  • Wet Arbeid en Zorg (WAZO) – keert uit bij zwangerschap of adoptie

Meer informatie

Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vind je meer informatie over deze verzekeringen.