De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt uitkeringen in opdracht van de overheid. De SVB heeft vestigingen in heel Nederland. De organisatie zorgt ervoor dat burgers onder andere hun kinderbijslag, AOW-pensioen of nabestaandenuitkering ANW krijgen. Ook is de SVB betrokken bij de voorbereiding en toetsing van nieuwe regelingen.

Uitkeringen voor speciale groepen

De Sociale Verzekeringsbank verzorgt de betaling van uitkeringen aan:

2 soorten wetten en regelingen

De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor 2 soorten wetten en regelingen. Dat zijn:

  • Sociale Verzekeringswetten (SV-wetten), in opdracht van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Niet-SV-wetten, in opdracht van andere overheden.

Ook de gemeenten krijgen hulp van de SVB. Bijvoorbeeld als het gaat om Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO).

Welke wetten en regelingen voert de SVB uit?

De Sociale Verzekeringsbank is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert voor verschillende overheidsorganisaties wetten en regelingen uit. Voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn dat: