Is jouw bedrijf bezig met een reorganisatie? Dan is de kans groot dat er een sociaal plan komt. Het sociaal plan is een collectieve regeling. Het dekt de gevolgen voor werknemers bij beëindiging, inkrimping, overname, fusie of verplaatsing van het bedrijf waar je werkt. Jouw werkgever komt het plan samen met de vakbond of ondernemingsraad overeen.

Waarom een sociaal plan?

Een sociaal plan is in eerste instantie bedoeld om gedwongen ontslagen te voorkomen. Kan dit niet, omdat er echt ontslagen nodig zijn? Dan is het doel om de gevolgen voor de getroffen werknemers te verzachten. Zijn er veranderingen in de organisatie die gevolgen hebben voor een groep medewerkers? Dan is een sociaal plan altijd nodig. Het geeft jou en je collega’s vooraf zekerheid over je werkzekerheid, functie, inkomen en vergoedingen.

Wat staat er in het plan?

De afspraken in het sociaal plan gelden voor alle betrokken werknemers tijdens de reorganisatie. De afspraken gaan onder ander over:

  • Ontslagregelingen
  • Het aanbieden van nieuwe functies of veranderingen van functies
  • Overplaatsingen
  • Omscholing
  • Begeleiding bij het zoeken naar ander werk

Ook bevat het plan procedures en regelingen waaraan de werkgever zich moet houden bij bijvoorbeeld herplaatsing. Zodat hij vervelende gevolgen voor jou als werknemer verlicht, compenseert of voorkomt.

Wie stellen het plan op?

De juridische status van een sociaal plan is afhankelijk van wie bij de afspraken betrokken is. Het plan kan op 3 verschillende manieren tot stand komen:

  • Meestal sluiten werkgevers en vakbonden samen een overeenkomst. De bonden beschouwen het afsluiten van sociale plannen tot een van hun kerntaken. Zo’n sociaal plan heeft in principe de status van een cao.
  • Je werkgever kan ook een overeenkomst sluiten met de ondernemingsraad. Het plan is dan bindend voor alle werknemers. Behalve als in jouw individuele arbeidsovereenkomst andere (harde) afspraken zijn gemaakt.
  • Je werkgever kan eenzijdig een pakket van maatregelen opstellen. Pas als jij dit pakket aanvaardt, ontstaat er een bindende overeenkomst.

Is een sociaal plan verplicht?

Jouw werkgever is niet verplicht een sociaal plan af te spreken. Wel staat in sommige cao’s dat de werkgever bij een ingrijpende reorganisatie met de vakbond om tafel moet. Bedrijven kiezen vaak voor een sociaal plan omdat ze dan 1 plan hebben voor iedereen die ontslag krijgt. Dit werkt sneller en duidelijker dan meerdere individuele ontslagzaken.