Krijg je ontslag doordat het slecht gaat met het bedrijf? En staat er in het sociaal plan dat je dan een vergoeding krijgt? Dan moet je werkgever jou deze ontslagvergoeding betalen. Een curator hoeft met deze afspraak geen rekening te houden. Hij komt in beeld als de rechter het bedrijf failliet verklaart.

Wat doet een curator?

Verklaart de rechter een bedrijf failliet, dan legt hij beslag op de bezittingen. Ook stelt hij een curator aan. De curator krijgt tijdelijk het beheer over de onderneming. Hij verkoopt en verdeelt de failliete boedel over de schuldeisers. Dus de personen en organisaties die aanspraak maken op de schulden. Denk hierbij aan de verhuurder van het pand, de Belastingdienst, werknemers en leveranciers.

Volgorde van schuldeisers

Bij een faillissement willen alle schuldeisers graag hun geld hebben. Onder wie jij als werknemer. Er is er een vaste volgorde wie er eerst betaald krijgt. Want waarschijnlijk is er onvoldoende geld om alle schulden af te lossen. Dit kun je vergelijken met een piramide van champagneglazen. Zijn de bovenste glazen gevuld, dan stroomt het geld over naar de volgende reeks schuldeisers.

De volgorde van de schuldeisers is als volgt:

  1. De boedelschuldeisers. Dit zijn de faillissementskosten, waaronder de kosten voor de curator.
  2. Preferente schuldeisers. Hier valt de Belastingdienst onder en achterstallig loon voor de werknemers.
  3. Concurrente schuldeisers. Dit zijn de normale crediteuren, zoals leveranciers die diensten of goederen hebben geleverd.
  4. Achtergestelde schuldeisers. Dit zijn de overige schuldeisers.

Sociaal plan versus schuldeisers

Is er in een sociaal plan sprake van een ontslagvergoeding als het slecht gaat met het bedrijf? Dus van een vergoeding bij ‘ontslag door bedrijfseconomische redenen’? Dan kent de curator jou deze ontslagvergoeding niet toe. Dat zou ten koste gaan van andere schuldeisers tijdens het faillissement. En dat mag niet volgens de wet. De ontslagvergoeding is een champagneglas onderaan de piramide. Een curator is dus niet gebonden aan een eerder afgesloten sociaal plan.