Seksuele intimidatie komt helaas geregeld voor op de werkvloer. Bij seksuele intimidatie gaat het niet alleen om fysieke contact. Ook seksueel getinte opmerkingen of berichtjes kunnen heel vervelend zijn. Praat erover en dien zo nodig een klacht in.

Vormen van seksuele intimidatie

Lijkt een ander bij jou bepaalde seksuele gunsten af te dwingen? Dan is dat seksuele intimidatie. Op de werkvloer kan dit een leidinggevende zijn, een collega of een klant. Hoe jij je hierbij voelt is belangrijker dan de intentie van diegene.

Seksuele intimidatie kan bestaan uit:

 • Verbale intimidatie
  Intieme vragen stellen over je privéleven, afspraakjes proberen te maken, seksueel getinte berichtjes sturen.
 • Non-verbale intimidatie
  Seksueel getinte gebaren maken of seksueel getinte afbeeldingen tonen, langdurig aanstaren.
 • Fysiek contact
  Arm op schouder, weg versperren, knijpen, (proberen te) zoenen, aanranding, verkrachting.

Wat kun je eraan doen, een stappenplan

Wanneer je last hebt van seksuele intimidatie, is het heel belangrijk om erover te praten. Zo nodig dien je een klacht in. Dat kan binnen of buiten je bedrijf. Als de intimidatie ernstig is of blijft doorgaan, doe dan aangifte.

Praat erover

 • Maak duidelijk aan de dader hoe vervelend zijn gedrag is. Hij beseft misschien niet dat zijn gedrag ongewenst is.
 • Ongewenste intimiteiten ontwikkelen zich vaak langzaam. Hierdoor is een grens soms moeilijk te trekken. Hoe eerder je ingrijpt, hoe beter.
 • Het is verstandig om te achterhalen of anderen er ook last van hebben. Samen sta je sterker.
 • Praat met een goede collega, je leidinggevende, een vertrouwenspersoon op het werk of de huisarts.

Dien een klacht in

 • Dien een klacht in binnen je bedrijf. Veel bedrijven hebben een speciale klachtenregeling voor seksuele intimidatie.
 • Krijg je geen steun van je werkgever? Dan kun je terecht bij het College voor de Rechten van de Mens. Je werkgever is verplicht je tegen seksuele intimidatie te beschermen.
 • Daag de collega die jou seksueel misbruikt voor de rechter. Voor informatie en advies kun je het beste hulp zoeken van een rechtshulpverlener of een advocaat.

Doe aangifte

Is de seksuele intimidatie ernstig of blijft deze doorgaan? Dan kun je het beste naar de politie stappen. Ben je aangerand of verkracht op het werk, doe dan altijd aangifte bij de politie. Dit zijn strafbare feiten. Voor informatie en ondersteuning kun je contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland.

Verplicht beleid tegen seksuele intimidatie

Je werkgever is verplicht om beleid te voeren tegen seksuele intimidatie op het werk. Wil je werkgever geen beleid voeren op dit gebied? Dan kan de ondernemingsraad of jijzelf contact opnemen met de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).