Jezelf bijscholen om bij te blijven of beter te worden in je vak? Je werkgever zal het waarschijnlijk aanmoedigen. Hij heeft er ook baat bij als jij goed geschoold bent. Hij kan een deel van jouw studie betalen en je tijd geven om de studie te volgen. Vaak zijn er duidelijke afspraken over scholingsverlof.

Studieverlof niet in de wet geregeld

Een (vak)opleiding volgen, kost behalve geld ook tijd. Het kan voorkomen dat je recht hebt op scholingsverlof. In dat geval mag je (delen van) je opleiding tijdens werktijd volgen met behoud van loon. Maar volgens de wet hoeft jouw werkgever jou geen studieverlof te bieden.

Afspraken vaak in cao

In de meeste cao’s staan duidelijke afspraken over scholingsverlof. Vaak heb je recht op een bepaald aantal dagen betaald verlof om een vakopleiding te volgen. Ook kun je vaak betaald verlof krijgen om je examens af te leggen.

Check je arbeidsovereenkomst

Kijk ook in je arbeidsovereenkomst of daar afspraken staan over scholingsverlof. Soms zijn extra verlofdagen voor je studie mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Met zo’n oplossing hoef je een vakopleiding niet altijd (of helemaal niet) in je eigen tijd te volgen.

Verplichte scholing = recht op scholingsverlof?

In je cao kan ook staan dat je verplicht bent om jezelf bij te scholen. Dan zul je hier ook aan mee moeten werken. Dit valt onder goed werknemer -en werkgeverschap. Het kan zijn dat je trainingsuren als gewerkte uren tellen. Zeker als de training onder werktijd valt. Maar het kan ook zijn dat je de studie in je eigen tijd moet volgen. Verplichte scholing betekent niet automatisch recht op scholingsverlof.

Als er geen afspraken zijn over scholingsverlof

Zijn er geen vaste afspraken over studieverlof? Meestal zal je werkgever je ook dan tegemoet komen met een of meerdere vrije dagen om te studeren. Hij heeft er immers ook profijt van dat jij goed bijgeschoold bent. Bespreek altijd met je werkgever waar de mogelijkheden liggen. Wat investeer jij en wat investeert hij?