In een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staan de risico’s voor jouw veiligheid en gezondheid op je werkplek. In de RI&E staat ook welke maatregelen je werkgever neemt om deze risico’s te verkleinen.

Risico’s en maatregelen in de risico-inventarisatie en -evaluatie

Voorbeelden van risico’s op je werkplek zijn:

 • Gevaarlijke stoffen
 • Lawaai boven de 80 decibel
 • RSI of muisarm
 • Risico’s voor jongeren, zoals taken die voor hen ongeschikt of onveilig zijn
 • Risico’s voor zwangere vrouwen, zoals zwaar tillen

Tegenover de risico’s moeten maatregelen staan. Zoals deze:

 • Zorgen voor goede gehoorbescherming
 • Zorgen voor vrije vluchtwegen en goed werkende alarmen in geval van nood
 • Zorgen voor goede kantoormeubelen
 • Voldoende toezicht op jongeren
 • Handhaven maximum tilgewicht voor zwangere vrouwen

De maatregelen moeten in een plan van aanpak staan. De ondernemingsraad moet dit plan goedkeuren.

Wat staat er over gevaarlijke stoffen in de RI&E?

Werk je met gevaarlijke stoffen, dan moet je werkgever deze stoffen registreren. Hij moet in de RI&E in elk geval informatie bieden over:

 • De naam van de stof
 • De gevaren van de stof
 • De mate en duur van de blootstelling, oftewel de MAC-waarde

Er gelden extra eisen voor de registratie van kankerverwekkende stoffen. En voor de registratie van stoffen die de vruchtbaarheid aantasten.

Extra regels voor grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen

In grote hoeveelheden brengen gevaarlijke stoffen specifieke risico’s met zich mee. Daarvoor bestaan extra regels. Deze regels vind je in:

 • Het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo)
 • De ARIE-regeling. Deze valt onder de Arbowetgeving

In grote lijnen geldt de Brzo voor grotere bedrijven en de ARIE-regeling voor kleinere bedrijven. Heb je het idee hebt dat je werkgever zich niet aan de regels houdt? Neem dan contact op met de inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie).

RI&E is verplicht

Elke werkgever is verplicht een RI&E te hebben. Werken er meer dan 25 werknemers bij je bedrijf? Dan moet een arbodienst of arbodeskundige de RI&E goedgekeuren.

Kijk voor alle informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie op www.rie.nl.