Wat is een restitutiepolis?

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 zijn er twee soorten verzekeringspolis. Bij een naturapolis heeft de verzekerde recht op zorg die rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt betaald. Bij een restitutiepolis betaalt de verzekerde de zorg meestal eerst zelf en kan hij de kosten daarna declareren bij de zorgverzekeraar. Die betaalt vervolgens (een deel van) de kosten aan de verzekerde. Soms wordt de rekening door de zorgverlener direct naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Voordelen en beperkingen

Het voordeel van een restitutiepolis is dat een verzekerde zelf kan kiezen bij welke zorgverlener hij een bepaalde behandeling ondergaat. Wel werken zorgverzekeraars tegenwoordig steeds vaker met voorkeursaanbieders. Dat zijn zorgverleners (zoals bepaalde  fysiotherapeuten) die binnen een bepaald vakgebied worden aangeraden of zelfs worden voorgeschreven door de zorgverzekeraar. Vaak heeft de zorgverzekeraar met deze voorkeursaanbieders afspraken gemaakt over bijvoorbeeld kortingen of wachttijden.