Een werkgever kan de reden van je ziekmelding aan je vragen. Je bent dan niet verplicht om eerlijk te antwoorden. Krijg je een oproep van de bedrijfsarts, dan moet je wel eerlijk zijn.

Je baas hoeft niet alles te weten

Als je baas vraagt naar de reden van je ziekmelding, hoef je hem die niet te vertellen. Maar als je werkgever betwijfelt of je echt ziek bent, kan hij je naar de bedrijfsarts sturen. Je bent dan verplicht om mee te werken en naar de bedrijfsarts toe te gaan.

Reden ziekmelding: vertel het je bedrijfsarts

Als je een oproep krijgt van een bedrijfsarts, dan ben je verplicht te komen. De bedrijfsarts zal je klachten onderzoeken. Het is natuurlijk wel handig om aan hem aan te geven wat je hebt. Je kunt hem ook toestemming geven om gegevens op te vragen bij jouw eigen huisarts of specialist. Op die manier kan de bedrijfsarts een goed oordeel geven over of je wel of niet ziek bent. En bepalen of je wel of niet (gedeeltelijk) aan het werk moet.

Geheimhoudingsplicht bedrijfsarts

Je bedrijfsarts heeft geheimhoudingsplicht. Hij mag je werkgever niets over je ziekte vertellen zonder jouw toestemming. Hij mag je werkgever wel adviseren over het werk dat je tijdens je ziekte kunt doen.