Werk je zonder contract langere tijd voor dezelfde werkgever? Dan is er misschien sprake van een rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst. Heb je een contract en werk je vaak overuren? Dan kun je gebruik maken van het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Je kunt je werkgever vragen om een contract voor meer uren.

Wat is rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst?

Werk je 3 maanden lang elke week, of minimaal 20 uur per maand voor een werkgever? Dan gaat de wet ervanuit dat je een contract hebt met die werkgever. Dit heet het rechtsvermoeden van arbeidsovereenkomst. Je hebt in dat geval alle wettelijke voordelen die bij een contract horen. Zoals recht op vakantiedagen en loon bij ziekte.

Wat is rechtsvermoeden van arbeidsomvang?

Het kan ook zo zijn dat in jouw arbeidsovereenkomst staat dat je 25 uur per week moet werken. Maar dat je in werkelijkheid gemiddeld 30 uur per week werkt. Doe je dit al 3 maanden of langer? Dan kan je beroep doen op het rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Je werkgever kan dan het contract aanpassen naar een contract voor 30 uur per week. Daarmee gaat dus ook je loon omhoog.

Oneens met je werkgever

Vind je dat jouw contract aangepast kan worden omdat je veel overwerkt? Maar voelt je werkgever daar niets voor? Dan moet hij aantonen dat er niks mis is met de huidige arbeidsovereenkomst. Hij kan bijvoorbeeld proberen te bewijzen dat jouw overwerk slechts tijdelijk is.

Als je er samen niet uit kan komen, dan kan je naar de rechter stappen.