Een Ziektewet-uitkering is bedoeld voor werknemers die door ziekte of handicap hun werk niet kunnen doen. Ben je in dienst, dan betaalt je werkgever meestal je loon door. Heb je geen werkgever die jouw loon doorbetaalt? Dan heb je recht op Ziektewet. Je kunt de Ziektewet-uitkering aanvragen bij het UWV.

Wie heeft recht op een Ziektewet-uitkering?

Heb je een arbeidscontract dat tijdens je ziekte afloopt? Dan heb je na afloop van het contract recht op een Ziektewet-uitkering. Heb je geen werkgever en val je in een van de volgende groepen? Ook dan geldt de Ziektewet voor jou als vangnet:

  • Uitzendkrachten zonder vast contract
  • Oproepkrachten
  • Thuiswerkers, musici en artiesten
  • Stagiairs met een stagevergoeding
  • Werklozen die WW ontvangen en langer dan 13 weken ziek zijn
  • Vrijwillig verzekerden
  • Mensen die binnen 4 weken na aflopen van de vrijwillige verzekering ziek worden

Meestal krijg je pas na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering.

Wel een werkgever en toch recht op Ziektewet

Het kan zijn dat je via je werkgever een Ziektewet-uitkering ontvangt. En wel in de volgende gevallen:

Je werkgever moet ook dan gewoon jouw loon doorbetalen. Wel mag hij de Ziektewet-uitkering met je loon verrekenen.

Wat geldt voor jou?

Ben jij ziek en wil je weten of jij recht op een Ziektewet-uitkering hebt? Controleer dit dan bij het UWV of vraag het onze experts.