Wanneer heb ik recht op aanpassing van mijn arbeidsduur?

Je kunt schriftelijk bij je werkgever een verzoek indienen om je arbeidsduur (= het aantal uren dat je normaliter werkt) aan te passen. Hierbij is niet alleen vermindering maar ook vermeerdering van de arbeidsduur mogelijk. Dit is geregeld in de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA).

Je kunt een verzoek indienen als je voor de aanpassing minimaal 6 maanden bij je werkgever werkt. Daarnaast moeten er minimaal 10 werknemers werkzaam zijn bij de werkgever. Een verzoek om de arbeidsduur aan te passen kan maximaal één keer in de twee jaar worden gedaan. Je moet een verzoek uiterlijk vier maanden voordat de aanpassing ingaat schriftelijk bij je werkgever indienen.

In de aanvraag moet je aangeven wanneer de aanpassing in moet gaan, hoeveel uren je precies wilt werken en hoe deze uren over de week verspreid moeten worden. Nadat je het verzoek hebt ingediend, moet de werkgever daarover met jou overleggen. Als je werkgever één maand voor de geplande ingangsdatum nog niet heeft gereageerd, dan wordt de arbeidsduur gewijzigd zoals je hebt verzocht.