Re-integratie betekent ‘weer aan het werk gaan’. Deze term is van toepassing als je werkloos bent en op zoek naar een baan. En als je ziek bent en op de werkvloer wilt of moet terugkeren.

Arbeidsintegratie bij werkloosheid

Je kunt re-integreren als je werkloos bent en hulp wilt bij het vinden van een baan. Dit heet arbeidsintegratie of re-integratie voor werkzoekenden. Je kunt hulp krijgen van de gemeente, het UWV of van een re-integratiebureau. Van wie je hulp krijgt, hangt af van welke uitkering je ontvangt.

Met behoud van je uitkering kun je een werkstage lopen als je weinig werkervaring hebt. Of een opleiding volgen als je geen diploma’s hebt. Het doel is altijd om jouw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Ontvang je geen uitkering? Dan kun je voor je re-integratie aankloppen bij je gemeente. Je gemeente beoordeelt vervolgens of je steun bij je re-integratie nodig hebt. En waaruit deze steun bestaat.

Re-integratie bij ziekte

Ga je na of tijdens ziekte weer geheel of gedeeltelijk aan het werk? Dan heet dat ook re-integratie. Jouw werkgever en jij zijn allebei verantwoordelijk hiervoor. Jullie moeten er alles aan doen om jou zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Dat staat beschreven in de Wet Poortwachter. Volgens deze wet kun je op 2 manieren weer aan de slag:

  • Je gaat weer werken bij je huidige werkgever. Eventueel in een nieuwe of aangepaste functie. Dat heet re-integratie eerste spoor.
  • Je kunt niet meer terecht bij je huidige werkgever. Je krijgt ander passend werk bij een nieuwe werkgever. Dat heet re-integratie tweede spoor.

Stappenplan bij ziekte

Vanaf de eerste week dat je ziek bent, is er een aantal vaste stappen voor re-integratie. De eerste 2 stappen zijn:

  • De bedrijfsarts moet binnen 6 weken een probleemanalyse maken. Hierin staat waarom jij niet meer kunt werken. Ook staat erin wat jouw herstelmogelijkheden zijn. En wanneer jij denkt weer aan het werk te kunnen gaan.
  • Jij en je werkgever moeten samen binnen 8 weken een Plan van Aanpak opstellen. In dit plan beschrijven jullie wat jullie gaan doen om jou weer aan het werk te krijgen. Jullie Plan van Aanpak is gebaseerd op de probleemanalyse van de bedrijfsarts.